Faaliyet Raporu

     
Online Ziyaretçi Sayısı: 2
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 480155
Bilgi Edinme Formu


Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin tam metni ve ekleri aşağıda .pdf ve .doc formatlarında sunulmuştur.


Bilgi Edinme Hakkı-Yönetmelik (.pdf)

Bilgi Edinme Hakkı-Yönetmelik (.doc) 


 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 •   Başvuru Sahibi Gerçek Kişi Tüzel Kişi
   
  T.C. Kimlik No
   
  Adı Soyadı
    Adresi
   
  Telefon
   
  Faks
   
  Elektronik Posta Adresi
  Başvuru Cevabını Email ile   Yazılı olarak İstiyorum
  İstenilen Bilgi veya Belgeler