Faaliyet Raporu

     
Online Ziyaretçi Sayısı: 1
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 616678
Nüfusu
Kasabanın bilinen ilk nüfus sayımı 1575 yıllarında Aliki Nahiyesine bağlı iken yapılmış ve nüfus toplam 43 kişiden ibaret olduğu tarihi belgelerden anlaşılmaktadır.(XVI. Yüzyıllarda Bir Osmanlı Sancağının Nüfusu syf  103) Günümüz nüfusu, 690 konutlu  kasabada, Son Nüfus sayımına göre 3234 kişi yaşamakta, içgöç nedeniyle yaklaşık 80 hane de çeşitli şehirlerde ikamet etmektedir.Yurtdışı işçiliği yaygınlaştığı tarihten itibaren başta Fransa olmak Üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan yaygın bir nüfusu vardır.2010 yılı nüfus verilerine göre kasabamız nüfusu 2964 kişidir.