Fen İşleri
Birim Yetkili 1
Tarımsal Hizmetler Dairesi
Birim Yetkili 1
Çevre Koruma Dairesi
Birim Yetkili 1
İmar ve Şehircilik
Birim Yetkili 1
Yazı İşleri
Birim Yetkili 1
İtfaiye Dairesi
Birim Yetkili 1
12