Beldemizin Tarihçesi

Kuruluş itibariyle ilçenin uzun geçmişe sahip olan yerleşim yerlerinden olup ‘’Belağcaha n ‘’ (Bel Ağca Han ) adıyla 1500’lü yıllarda Bozok sancağına bağlı Aliki Nahiyesinin 22 köyünden biri olduğu bilinmektedir. Zamanla ‘’ Belağcahan Kavağı’’ olarak anılan köyün bu ismi nereden aldığı konusunda sağlıklı bilgi mevcut olmamakla birlikte yabani kavaklarla kaplı bir alan olduğu ve yaylak olarak kullanıldığından ‘’ Belağcahan Kavağı’’ diye adlandırıldığı öne sürülmektedir. 1960 yılında ise Belekcehan olarak değiştirilmiştir. İlk yerleşenlerin kesin olarak bilinmediği yerleşim yerine, Sivas yöresinden gelen ailelerin yanı sıra ilçenin, Çulhalı, Hisarbey ve Peyik köylerinden gelen ailelerin de meskûn olduğu bilinmektedir. Köy,27/12/1998 tarihinde belediye hüviyeti kazanmıştır. Kasabanın bilinen ilk nüfus sayımı 1575 yıllarında Aliki Nahiyesine bağlı iken yapılmış ve nüfusun toplam 43 kişiden ibaret olduğu tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. Kasabada 690 konut mevcuttur. Kuruluş itibarı ile tipik Anadolu köyü görünümünde olan kasaba yurtdışı işçiliğinin artmasıyla çehre değiştirmiş, 1998 yılında belediyelik olmasıyla hızla gelişen kasaba şirin bir hal almıştır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan kasabada özellikle yurt dışındaki gurbetçilerinin tüm yatırımlarını kasabaya yapmasıyla belde, planlı, modern yapılara kavuşmuştur. Daha önceki yapısı toprak damlı evlerden oluşan kasaba, bugünlerde yerini planlı ve modern evlere bırakmıştır. Kasabanın merkez camisi 1870’lerde yapıldığı sanılmaktadır. Cami, 1995 yılında aynı yere daha modern şekilde çift minareli olarak inşa edilmiştir. Uzun bir geçmişe sahip olan kasabada Anadolu insanının özelliğinden olacak ki kendi kültürünü günümüze kadar koruyarak gelmiştir. Kasabadaki düğün, bayram v.b. etkinliklerde hala geçmişin izlerini görmek mümkündür. Yerleşim yeri olarak orman köyü olan kasabada ormanlık alan içersinde güzel piknik ve mesire alanları mevcuttur. Kasaba ekonomik yapısı açısından civar yerleşim yerlerine göre iyi sayılır. Yapılan tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağı olmasıyla birlikte inşaat işçiliğinin getirisi önemsenecek derecede büyüktür. Yurtdışı işçiliği sayesinde yurtdışındaki vatandaşların kazançlarını kasabaya yatırmaları kasabanın ekonomik seviyesini hayli yükseltmiştir Kasaba geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Yurtiçi işçiliği ve özellikle yurtdışı işçiliği son yıllarda geçim kaynaklarının başında gelmektedir. Sulak araziye sahip olmadığından yapılan tarım kısıtlıdır. Başlıca tarım ürünleri: Buğday, arpa ,fiğ ve nohut ekilmektedir. Kasabada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanında arıcılık da son yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Kasabada 1100 adet büyük baş ve 1000 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. 1400 rakımlı arazide kurulmuş olan belde, Akdağmadeni ilçesine 25 Km, Yozgat iline 85 Km uzaklıktadır. Kuzeyinde Gökdere, batıda Çampınar Köyü, Arpalık Köyü, güneyinde Dayılı Köyü, doğusunda Güllük ve Gümüşdibek köyleri bulunmaktadır.